Voor wie?

Voor wie?

Op Overstag ondersteunen we leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs die hun weg wat minder makkelijk kunnen vinden en dreigen vast te lopen op hun eigen school. Het betreft leerlingen uit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-25-11. De volgende scholen maken hiervan deel uit:

– Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV)
– Het Perron
– Ichthus College
– Johannes Fontanus College (JFC)
– De Meerwaarde
– Rembrandt College

Bij de overgang van het Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs kan het voorkomen dat een leerling  niet rechtstreeks geplaatst kan worden. De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het Samenwerkingsverband kan dan besluiten om deze leerling voor een observatieperiode te plaatsen op Overstag. Doel is om te verkennen of de leerling alsnog kan starten op een van de scholen voor Voortgezet Onderwijs of dat er gezocht moet worden naar een andere vorm van passend onderwijs.

Kunnen alle leerlingen uit het Samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben terecht op Overstag? Nee, soms is Overstag een te licht middel en zal de school direct doorverwijzen naar bijvoorbeeld speciaal onderwijs. Leerlingen met een psychische contra-indicatie, crimineel gedrag of problematisch drugsgebruik kunnen niet geplaatst worden op Overstag.

Adres:

Overstag
Ronde Erf 6
3902 CZ Veenendaal
E-mail: info@overstagveenendaal.nl

Telefoon:
0318-751054 kantoor
0318-751217 lokaal

logo-home-e1420540346157