Team

Team Overstag

werkt op een creatieve manier samen; zoekend naar mogelijkheden, kansen en maatwerk.
Ieder teamlid brengt zijn eigen expertise in waardoor we samen sterker zijn.

Door handelingsgericht werken, ontdekken we wat een leerling nodig heeft. Dit vormt de basis voor het plan van aanpak, van waaruit we de leerling de benodigde ondersteuning en begeleiding bieden op weg naar een passende onderwijsplek.

Als team geloven we in de kracht van de jongeren.

 

Dhr. W.J. den Ouden

Coördinator

Op Overstag willen we met elkaar bereiken dat jongeren ervaren dat ze 'gezien' worden. We nemen hierbij de leefwereld van de jongere als uitgangspunt en nemen ouders/verzorgers, de eigen school en de hulpverlening graag mee in het proces. Samenwerking is hierbij een van de kernwoorden, we streven er dan ook naar dat we er altijd samen uitkomen om zodoende jongeren een nieuw perspectief te bieden.
w.denouden@overstagveenendaal.nl

Mevr. drs. H. Keuning

Psycholoog

‘Een leerling leren kennen en zoveel mogelijk begrijpen is een van mijn belangrijkste werkzaamheden op Overstag.  Samen ontdekken wat de leerling nodig heeft om weer succesvol naar school te gaan en dromen waar te kunnen maken. Iedere leerling is uniek en dat maakt het werken op Overstag zo boeiend!’
h.keuning@overstagveenendaal.

Mevr. A. van Binsbergen

Docent

‘De juiste benadering van iedere leerling afzonderlijk, is de sleutel voor verdere ontwikkeling. Ik ga ervoor om leerlingen veiligheid te bieden en vertrouwen te geven. Een persoonlijke band opbouwen met leerlingen vind ik erg belangrijk. Mijn motto: ‘Zoek naar ieders kwaliteit en talent.’
a.vanbinsbergen@overstagveenendaal.nl

Dhr. R. Verheijden

Docent Kunst & Cultuur

‘Samen een plan maken… de jongere betrekken bij en verantwoordelijk maken voor de eigen ontwikkeling en het eigen leerproces… hier samen stappen in maken, omkijken en dan zien wat bereikt is… is een feestje.’
r.verheijden@overstagveenendaal.nl

Dhr. F. van Vliet

Docent BO

‘Ook dit jaar gaat er weer bewogen worden met zijn allen.
Jullie kunnen mij daarvoor vinden in de gymzaal, al dan niet hangend in de ringen…
We maken er een mooi jaar van !’
f.vanvliet@overstagveenendaal.nl

Mevr. P. van den Bos

Docent

‘Mijn passie is me te richten op het toekomstbeeld van de jongere en de jongere hierbij in zijn kracht te helpen, door hem of haar te benaderen als expert van zijn of haar eigen leven. Ik houd van een open sfeer om jezelf te kunnen zijn en om zo jezelf en elkaar beter te leren kennen.’
p.vandenbos@overstagveenendaal.nl

Mevr. A. van Langevelde

Docent

‘Iedereen is uniek! Ik vind het belangrijk om mij zo goed mogelijk in te leven in de jongeren, ze te begrijpen en hen vertrouwen te geven. Het proces om samen te zoeken naar hun talenten en ze daarmee in hun kracht te zetten, geniet ik van!’
a.vanlangevelde@overstagveenendaal.nl

Mevr. E. Hoddenbagh

Docent

Elke leerling verdient optimale kansen! Ik vind het belangrijk om samen met de leerling te ontdekken wat deze nodig heeft om op een voor hem of haar passende onderwijsplek weer met plezier naar school te gaan. Dit proces geeft mij heel veel voldoening.
e.hoddenbagh@overstagveenendaal.nl