Samenwerking

Met wie werken wij samen?

SWV Passend Onderwijs VO-25-11

Ieder schoolgaand kind verdient een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het samenwerkingsverband heeft daarin een grote verantwoordelijkheid en gaat over alle vormen van ondersteuning die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Overstag is een bovenschoolse voorziening van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-25-11. De scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Barneveld, Veenendaal, Renswoude en Scherpenzeel werken hierin samen. Voor Overstag betekent dit dat we in opdracht werken van de volgende scholen:

 

Christelijk Lyceum Veenendaal
CLV-71-300x200
Het Perron
CSV7-300x200
Ichthus College
Ichthus7-300x200
Johannes Fontanus College
JFC7-300x200
De Meerwaarde
Meerwaarde7-300x200
Rembrandt College
gebouw_Rembrandt-300x200

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft die de mogelijkheden van de school overstijgt, wordt deze door de zorgcoördinator van de school aangemeld bij de Commissie Toewijzing en Plaatsing van het Samenwerkingsverband. Deze commissie is onderdeel van de Permanente Commissie Leerlingenzorg, ook wel PCL genoemd. De Commissie Toewijzing en Plaatsing beoordeelt en besluit of een leerling in aanmerking komt voor een bovenschools zorgarrangement op Overstag. Meer informatie over SWV Passend Onderwijs VO-25-11 is te vinden op www.pobv.nl.

 

De eigen school

Overstag is een bovenschoolse voorziening. De ‘eigen’ school blijft dus tijdens en na het traject verantwoordelijk voor de leerling. Als deze eenmaal geplaatst is op Overstag, volgt er een intensieve samenwerking met de school. De mentor op Overstag regelt allerlei praktische zaken met de contactpersoon van de leerling op de eigen school. Wanneer het zorg betreft, stemt de psycholoog van Overstag af met de zorgcoördinator of zorgspecialist van de school.

 

Ouders

Op Overstag is een goede samenwerking met de ouders of verzorgers noodzakelijk. Zij kennen als geen ander hun kind en zijn nodig voor een succesvol traject op Overstag. Op de pagina ‘informatie voor ouders’ staat beschreven hoe we de samenwerking met ouders vormgeven.

 

CJG

Het komt regelmatig voor dat leerlingen niet alleen extra zorg nodig hebben op het gebied van onderwijs, maar dat er ook behoefte is aan ondersteuning door de  jeugdhulpverlening. Deze combinatie draagt vaak bij aan een succesvol traject op Overstag. We werken daarom samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Als er geen hulpverlening betrokken is bij de leerling, is een van de medewerkers van team toelating is aanwezig bij de intake op Overstag. Vaak wordt er door de medewerker een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt met de ouders en de leerling besproken of er een hulpvraag is. Meer informatie over het CJG is te vinden op www.cjgveenendaal.nl .

 

Hulpverlenende instanties

Vaak wordt een leerling die geplaatst wordt op Overstag al begeleid door een hulpverlenende instantie. Overstag legt dan contact met de betreffende instantie. Gezamenlijk kijken we dan naar wat een leerling nodig heeft op Overstag.

Zodra een leerling op Overstag geplaatst is, wordt deze geregistreerd in de verwijsindex. Dit is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners en soms ook scholen aangeven dat zij v.w.b. zorg betrokken zijn bij de leerling. Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Op het moment dat een leerling het traject op Overstag afgerond heeft, wordt deze bij de verwijsindex weer afgemeld.

 

Leerplicht

Overstag werkt nauw samen met de afdeling leerplicht van de gemeente Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Overstag meldt onwettig verzuim bij leerplicht. Als blijkt dat er sprake is van problematisch verzuim kan een leerling opgeroepen worden voor het maandelijkse spreekuur leerplicht op Overstag.

 

Aan de Slag project

Aan de Slag (ADS) is een innovatief project dat een effectief ‘traject’ biedt aan (extra) problematische onderwijsuitvallers in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Het betreft jongeren voor wie andere voorzieningen niet werkten en die definitief uit beeld dreigen te raken met alle nadelige individuele en maatschappelijke gevolgen van dien. Veelal gaat het om een meervoudige problematiek: op school, thuis en op straat. Aan de Slag is een samenwerkingsproject van Het Perron (VMBO) / ROC A12, de gemeente Veenendaal en leerwerkbedrijf IW4.

Overstag en ADS werken op een aantal gebieden samen. De intakegesprekken voor dit project vinden plaats op Overstag en deelnemers aan dit project volgen soms een aantal dagdelen theorie op Overstag. Indien nodig stemt onze psycholoog af met de bij de deelnemer betrokken hulpverlening.

 

 

Adres:

Overstag
Ronde Erf 6
3902 CZ Veenendaal
E-mail: info@overstagveenendaal.nl

Telefoon:
0318-751054 kantoor
0318-751217 lokaal

logo-home-e1420540346157