Recensies

Wat zeggen anderen over ons?

Vanuit het CLV

Als CLV hebben wij goede ervaringen met Overstag. De leerlingen die vanuit het CLV geplaatst worden, vinden meestal snel hun draai op Het Ronde Erf. De samenwerking met de medewerkers van Overstag is prettig, we weten elkaar goed te vinden. Korte lijntjes via de e-mail, snelle acties en goede communicatie.

Iedere leerling maakt zijn/haar eigen ontwikkeling door. Terugkeer naar het CLV gaat veelal goed en met de juiste begeleiding. Soms vindt een leerling zijn/haar plek elders. Dit gebeurt altijd zorgvuldig en in goed overleg met alle betrokkenen. Fijn.

Gusta Budding, zorgcoördinator CLV

 

Overstag en het Rembrandt College

Soms lukt het een leerling niet om – ondanks extra ondersteuning op school – goed te functioneren. Samenwerken met Overstag is dan een goede manier om na te gaan wat er nodig is om zo’n leerling weer op weg te helpen. Het Rembrandt College werkt al veel jaren plezierig samen met Overstag. Doordat docenten tijdens de periode op Overstag nauw betrokken blijven bij het ‘reilen en zeilen’ van de leerling, kunnen we er samen voor zorgen dat een passende oplossing wordt gevonden. Vaak lukt het om met de hulp van Overstag een leerling de handvatten te geven die nodig zijn om weer helemaal terug te komen op het Rembrandt College. En een enkele keer blijkt dat een leerling op een andere plaats, bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs, beter tot zijn/haar recht komt. In goed overleg met de docenten en gedragsspecialisten van Overstag, puzzelen we dan net zo lang totdat de juiste plaats voor die leerling gevonden is. Het uitgangspunt van het Rembrandt College is dat iedere leerling op een goede manier een diploma moet halen dat precies bij die leerling past. En daarin lijken Overstag en het Rembrandt College op elkaar: de leerling staat centraal!

Monique van Bemmel, ondersteuningscoördinator Rembrandt College

 

Mijn ervaringen met Overstag:

De ervaringen die ik heb zijn verschillende. Het kan gaan van een adviserende rol van Overstag tot een intensieve begeleiding van een leerling die volledig vastliep in het reguliere onderwijs. Waar ik veel bewondering voor heb is de kracht van opgewektheid, en de wijze waarop zij  leerlingen leren omgaan met eigen grenzen op sociaal en cognitief gebied.

De dagelijkse korte verslaglegging waar wij als verwijzende school voor onze leerling in kunnen kijken, zijn respectvol opgesteld en helpen ons om een goed beeld te vormen van het verloop van de begeleiding. Een leerling die gestrand is krijgt door Overstag nieuw zicht op de haven.

Namens het Ichthus College,

Sieta van der Gaast, schoolmaatschappelijk werker

 

Vanuit Het Perron

‘Overstag is voor Het Perron en haar leerlingen een onmisbare voorziening. De samenwerking met Overstag voorkomt dat leerlingen van Het Perron thuis komen te zitten als het helemaal niet meer lukt. Nog belangrijker: veel leerlingen gaan echt Overstag en komen sterker op de Het Perron terug. Iets om trots op te zijn – voor de leerling en voor Overstag!’

G. Witteveen, zorgcoördinator Het Perron

 

Adres:

Overstag
Ronde Erf 6
3902 CZ Veenendaal
E-mail: info@overstagveenendaal.nl

Telefoon:
0318-751054 kantoor
0318-751217 lokaal

logo-home-e1420540346157