Recensies

Wat zeggen anderen over ons?

Vanuit het CLV

Als CLV hebben wij goede ervaringen met Overstag. De leerlingen die vanuit het CLV geplaatst worden, vinden meestal snel hun draai op ’t Kofschip. De samenwerking met de medewerkers van Overstag is prettig, we weten elkaar goed te vinden. Korte lijntjes via de e-mail, snelle acties en goede communicatie.

Iedere leerling maakt zijn/haar eigen ontwikkeling door. Terugkeer naar het CLV gaat veelal goed en met de juiste begeleiding. Soms vindt een leerling zijn/haar plek elders. Dit gebeurt altijd zorgvuldig en in goed overleg met alle betrokkenen. Fijn.

Gusta Budding, zorgcoördinator CLV

 

Overstag en het Rembrandt College

Soms lukt het een leerling niet om – ondanks extra ondersteuning op school – goed te functioneren. Samenwerken met Overstag is dan een goede manier om na te gaan wat er nodig is om zo’n leerling weer op weg te helpen. Het Rembrandt College werkt al veel jaren plezierig samen met Overstag. Doordat docenten tijdens de periode op Overstag nauw betrokken blijven bij het ‘reilen en zeilen’ van de leerling, kunnen we er samen voor zorgen dat een passende oplossing wordt gevonden. Vaak lukt het om met de hulp van Overstag een leerling de handvatten te geven die nodig zijn om weer helemaal terug te komen op het Rembrandt College. En een enkele keer blijkt dat een leerling op een andere plaats, bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs, beter tot zijn/haar recht komt. In goed overleg met de docenten en gedragsspecialisten van Overstag, puzzelen we dan net zo lang totdat de juiste plaats voor die leerling gevonden is. Het uitgangspunt van het Rembrandt College is dat iedere leerling op een goede manier een diploma moet halen dat precies bij die leerling past. En daarin lijken Overstag en het Rembrandt College op elkaar: de leerling staat centraal!

Loes van Breugel, ondersteuningscoördinator Rembrandt College

 

Van mening veranderd

vb: hij wilde eerst niet, maar hij is overstag gegaan

Soms weet je het met een leerling even niet meer. Je hebt je gebruikelijke palet* aan (straf)maatregelen doorlopen, maar de ernst van de zaak lijkt niet tot de leerling door te dringen.
Je bent als school niet trots op zulke momenten, maar ze komen voor en dan is het prettig dat we in Veenendaal een voorziening als Overstag hebben. Prettig voor school/de klas, omdat er even rust ontstaat, maar vooral prettig voor de leerling, omdat hij of zij de tijd krijgt om zich te bezinnen (en daarbij begeleid wordt) en de kans krijgt om te laten zien dat een terugkeer naar school mogelijk is én een goede kans van slagen heeft.
Doordat wij met werkwijzers/periodeplanners per vak werken, lukt het onze leerlingen om op Overstag ‘met hun klas mee te werken’. Als ze na een aantal weken terugkomen, stromen ze dan ook meestal makkelijk weer in. Een aandachtspuntje is het bij Overstag aanleveren van toetsen en ander – in de klas uitgedeeld – lesmateriaal. Uit het oog is echt niet uit het hart, maar wel uit het directe blikveld. Onze leerlingbegeleiders houden daarom als iemand ‘overstag’ gaat ‘een oogje in het zeil’.

*Daar zijn andere woorden voor, maar ik werk nou eenmaal op het Rembrandt College

Mats Beek, teamleider basisvorming klas 2 en 3

 

Vanuit MAVO CLV

Ruim zes jaar heb ik al te maken met leerlingen die tijdelijk naar Overstag gaan, omdat ze even niet doorkunnen op het CLV. Deze leerlingen hadden even extra ondersteuning nodig, die wij als school niet konden bieden.

Lastig was het soms wel om de desbetreffende leerling en zijn ouders te overtuigen van het feit dat er plaatsing op Overstag nodig was om pas daarna weer verder te kunnen op school. Het hielp daarbij altijd wel als we benadrukten dat plaatsing op Overstag geen straf, maar een kans is; de leerling krijgt de kans om onder de deskundige begeleiding van het Overstagteam te werken aan zichzelf en dit is dan ook nog eens volledig maatwerk. Een ideale situatie. De resultaten zijn er dan ook naar: van de acht leerlingen die in die tijd vanuit mijn afdeling op Overstag gezeten hebben, zijn er zes weer teruggekomen op onze school. Het was prachtig om te zien dat sommigen echt als ‘herboren’ terugkwamen; de problematiek, die ze met zich meedroegen en waardoor ze op school even niet verder konden, was vrijwel helemaal en soms zelfs geheel verholpen. Ze hadden in de zes tot twaalf weken bij Overstag geleerd hoe ze er zelf het best mee konden dealen. Twee leerlingen konden jammer genoeg niet terugkeren op het CLV. Zij zijn door Overstag – van begin tot eind – begeleid voor een overstap naar ander onderwijs. Met name ook met dit laatste gegeven ben ik erg blij, want we streven ernaar dat leerlingen op de voor hen juiste plaats terechtkomen en helaas is dat soms niet het CLV / het reguliere onderwijs.

Fijn is ook dat de samenwerking met het team van Overstag erg prettig verloopt; we weten wat we aan hen hebben, weten elkaar te vinden en bij meldingen van onze kant, handelt men bij Overstag altijd op de kortst mogelijke termijn.

 Koos van Viegen, afdelingsleider mavo CLV

 

Mijn ervaringen met Overstag:

De ervaringen die ik heb zijn verschillende. Het kan gaan van een adviserende rol van Overstag tot een intensieve begeleiding van een leerling die volledig vastliep in het reguliere onderwijs. Waar ik veel bewondering voor heb is de kracht van opgewektheid, en de wijze waarop zij  leerlingen leren omgaan met eigen grenzen op sociaal en cognitief gebied.

De dagelijkse korte verslaglegging waar wij als verwijzende school voor onze leerling in kunnen kijken, zijn respectvol opgesteld en helpen ons om een goed beeld te vormen van het verloop van de begeleiding.
Een leerling die gestrand is krijgt door Overstag nieuw zicht op de haven.

Met vriendelijke groet,
Namens het Ichthus College,

Sieta van der Gaast, schoolmaatschappelijk werker

 

Vanuit Het Perron

‘Overstag is voor Het Perron en haar leerlingen een onmisbare voorziening. De samenwerking met Overstag voorkomt dat leerlingen van Het Perron thuis komen te zitten als het helemaal niet meer lukt. Nog belangrijker: veel leerlingen gaan echt Overstag en komen sterker op de Het Perron terug. Iets om trots op te zijn – voor de leerling en voor Overstag!’

G. Witteveen, zorgcoördinator Het Perron

 

Adres:

Overstag
Ronde Erf 6
3902 CZ Veenendaal
E-mail: info@overstagveenendaal.nl

Telefoon:
0318-751054 kantoor
0318-751217 lokaal

logo-home-e1420540346157