Werkwijze

Werkwijze

Op Overstag werken we via maatwerktrajecten in eerste instantie toe naar een succesvolle terugkeer op de eigen school. Wanneer dit niet haalbaar blijkt, gaan we samen met ouders, hulpverlening en de eigen school op zoek naar een andere vorm van passend onderwijs.

Op Overstag zien we dat er voor leerlingen een basis nodig is om te kunnen leren en om zich te kunnen ontwikkelen. Een leerling moet zich veilig en gezien voelen. We bieden hen een plek waar ze zichzelf mogen zijn en zichzelf beter kunnen leren kennen. We dagen de leerling uit om aan de slag te gaan met hun sterke en minder sterke kanten en kijken samen met de leerling wat nodig is om zo optimaal mogelijk te functioneren. We trekken een periode van drie maanden met de leerling op, we hebben daarbij ouders, hulpverlening en de eigen school hard nodig.

Adres:

Overstag
Ronde Erf 6
3902 CZ Veenendaal
E-mail: info@overstagveenendaal.nl

Telefoon:
0318-751054 kantoor
0318-751217 lokaal

logo-home-e1420540346157