Nieuws

Architektenburo Guido Bakker maakt Overstag coronaproof

Toen Overstag zich onlangs moest gaan voorbereiden voor de herstart op 2 juni, kregen we onverwachts een prachtig aanbod van Architectenburo Guido Bakker. Geheel belangeloos zou ons gebouw aan Ronde Erf 6 ingedeeld worden conform de richtlijnen van het RIVM, zodat leerlingen en medewerkers op een veilige manier gebruik zouden kunnen maken van de verschillende ruimtes. Een unieke en bijzondere kans die we uiteraard met beide handen aangegrepen hebben.

Guido-Bakker-300x295

Guido Bakker

Aron-van-den-Bos-300x288

Aron van den Bos

Op vrijdag 24 april mochten we architect en directeur Guido Bakker en bouwkundige Aron van den Bos op Overstag ontvangen. Het werd een prettig en constructief bezoek. Allereerst werden de regels en protocollen doorgesproken, vervolgens werden de diverse ruimtes met geavanceerde apparatuur gescand en hier en daar meteen volgens de anderhalvemeter-norm ingedeeld. Na een aantal dagen ontving Overstag een professionele uitwerking, bestaande uit een overzichtelijke tekening en praktische adviezen, waar we op Overstag mee uit de voeten konden.

Inmiddels zijn op Overstag de lokalen en overige ruimtes ingedeeld volgens tekening en zijn de adviezen uitgevoerd. Daarmee voldoet Overstag aan de door de overheid gestelde eisen en dat geeft zowel leerlingen als medewerkers een veilig gevoel. Dit is vooral te danken aan  architektenburo Guido Bakker en we zijn het bedrijf daarom zeer erkentelijk voor hun professionele bijdrage hieraan.

Guido en Aron, ontzettend bedankt voor jullie inzet in tijd en middelen voor onze groep kwetsbare leerlingen! Fijn om te ervaren dat in deze voor veel mensen lastige tijd er bedrijven zijn met het hart op de juiste plek!

logo-Guido-Bakker

Coronacrisis

Ook Overstag heeft haar deuren tijdelijk moeten sluiten als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Uiteraard hopen we van harte dat het van korte duur zal zijn. Ons team blijft de leerlingen in nauwe samenwerking met de contactpersonen van de ‘eigen school’ zo goed mogelijk begeleiden. Het blijft maatwerk en we zoeken voor elke leerling naar de best mogelijke oplossing.

De situatie vraagt van velen, thuis en op school soms een haast onmogelijke inspanning. Het spreekt vanzelf dat het team Overstag de ‘normale situatie’ mist. We kijken uit naar het moment dat de maatregelen versoepeld kunnen worden en we deels het onderwijs op Overstag weer voort kunnen gaan zetten.

Het team Overstag wenst alle betrokkenen sterkte en bovenal een goede gezondheid toe.