Missie en Visie


Missie en Visie

Overstag biedt jongeren die hun weg in het onderwijs wat moeilijker kunnen vinden
een tijdelijke onderwijsplek en begeleidt ze terug naar hun eigen school of naar een andere vorm van passend onderwijs.

 

 “Overstag biedt jongeren een wending”

 

We zien de jongeren met hun talenten en kwaliteiten.  Samen met betrokkenen kijken we naar wat de jongere nodig heeft om weer zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.

 

 

 

1346579_76979368 afbeelding 3 missie en visie 640 x 480