Klankbord leerlingen


Klankbord leerlingen Overstag

 

Op Overstag vinden we het belangrijk dat leerlingen “gezien” worden.
Daarom horen we graag hun mening over allerlei zaken op school.

Een aantal keren per jaar gaan we onder leiding van een docent in de klankbordgroep met hen in gesprek over wat goed gaat en wat beter zou kunnen.  Iedere groep op Overstag vaardigt 2 leerlingen af voor dit overleg. Actiepunten worden genoteerd en komen op de agenda van het teamoverleg.
Bij een volgende klankbordbijeenkomst komen de actiepunten terug en wordt teruggekoppeld wat er mee gedaan is.
Zo werken we samen aan een blijvend prettig klimaat op Overstag.