Informatie voor ouders


Samenwerking met ouders

 

Op Overstag werken we samen met de school van de leerling. Net zo belangrijk zijn de contacten met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Voor een succesvol traject op Overstag hebben we elkaar hard nodig. Belangrijk dus dat we samenwerken en elkaar op de hoogte houden. Dat doen we op een aantal manieren:

 

Intake

De intake is het eerste gesprek op Overstag met de leerling, de ouders en de eventueel bij de leerling betrokken professionele hulpverlener. Namens Overstag nemen de psycholoog en de coördinator van Overstag deel aan het gesprek. Bij de intake is ook een contactpersoon van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) aanwezig. Hij of zij legt na het gesprek een huisbezoek af. Tijdens de intake wisselen we informatie uit, kijken we naar doelstellingen en maken afspraken die we vervolgens vastleggen in een contract. Het spreekt vanzelf dat ouders tijdens de intake een cruciale rol spelen: zij kunnen immers als geen ander aangeven hoe het met hun kind gaat.

 

Dagrapportage

Op Overstag krijgen leerlingen een dagrapportage mee naar huis waarin staat hoe het die dag op Overstag gegaan is. De leerling laat dit thuis lezen en laat deze vervolgens door een van de ouders ondertekenen. In de dagrapportage is ook ruimte voor ouders om belangrijke bijzonderheden te noteren.

 

Adviesgesprek

Als een leerling enige tijd op Overstag onderwijs volgt, nodigen we de ouders uit voor een adviesgesprek. Dit is meestal rond de zesde week. Tijdens dit gesprek worden de ontwikkelingen van de leerling besproken en geeft Overstag een advies over het vervolgtraject. Dit advies wordt uiteraard ook besproken met de ‘eigen school’. Behalve ouders kan ook de bij de leerling betrokken professionele hulpverlener voor dit gesprek worden uitgenodigd.

 

Direct contact

Een goede communicatie kan misverstanden of onduidelijkheden voorkomen. Overstag wil laagdrempelig zijn voor ouders. Dit betekent dat we, indien nodig,  graag direct contact met ouders hebben. Dit kan telefonisch of via de mail. Op deze pagina en elders op de site staan de contactgegevens vermeld.

 

Melding verzuim

Als er sprake is van verzuim, dan verwachten wij van de ouders dat zij dit ‘s morgens tussen 08.15 en 08.30 uur telefonisch melden. Blijkt dat een leerling onwettig verzuimt, doet Overstag melding bij de afdeling leerplicht van de gemeente waarin de leerling woont. Op Overstag is maandelijks een spreekuur leerplicht. Bij problematisch verzuim kan de leerling hiervoor een oproep krijgen.