Collega’s aan het woord

Collega’s aan het woord

In de jaren dat ik op Overstag werk, heb ik veel mooie dingen zien gebeuren bij onze leerlingen. Geslaagde trajecten, mooie ontwikkelingen en leerlingen die positief terugkijken op hun tijd op Overstag. Veel leerlingen die op Overstag komen, hebben het vertrouwen in zichzelf en in school een beetje opgegeven. Ik vind het daarom belangrijk om samen te werken met de leerling en dit vertrouwen stukje bij beetje weer op te bouwen. Hier sluit de uitspraak ‘Samenwerken is elkaar versterken’, goed op aan. De leerlingen weten vaak heel goed wat ze wel of niet willen en wat hiervoor nodig is. Ze hebben soms alleen iemand nodig die naast hen gaat staan, met hen meekijkt en hen een duwtje in de goede richting geeft. Die persoon wil ik als docent op Overstag graag voor onze leerlingen zijn.

Mevr. P. van den Bos

‘Samenwerken is elkaar versterken’

 

Wat ik erg belangrijk vind is dat een docent leerlingen ziet en hen zoveel mogelijk ‘succeservaringen’ laat opdoen. Iets bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen en ze een stukje kennis bijbrengen is mijn passie. Ik geniet ervan wanneer ik groei en succes zie bij een leerling en als ik zie dat er wederzijds respect is en vertrouwen. Ik vind het belangrijk om dicht bij de leerling te staan en hen zelfvertrouwen te geven. Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat is naar mijn mening essentieel. Humor, structuur en duidelijkheid kunnen hier niet in ontbreken. Ik leg de focus op het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de leerling. Hiermee hoop ik te kunnen bereiken de leerling beetje bij beetje gemotiveerd te krijgen en inzicht te geven in de keuzes die een leerling maakt. Het aansluiten bij de eigen ervaringen en die van leerlingen vind ik erg belangrijk.’’

Mevr. A. van Binsbergen

download
download (1)

Achter de gymleraar op Overstag.
Maandagmorgen 11:25 uur.
Voordat de gymles begint krijg ik altijd weer dezelfde vraag: ‘Meneer wat gaan we doen vandaag?’

De meeste leerlingen vinden het heerlijk om even te bewegen. We doen tijdens de gymles veel groepsactiviteiten, waarin iedereen op zijn of haar niveau kan meedoen. Belangrijk hierbij is dat we het echt met z’n allen doen. Zo creëren we een groepsband en probeer je iedereen in de groep te ‘raken’ of te motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Dit is zeker niet alleen op motorisch vlak maar vooral ook op sociaal vlak (rekening met elkaar houden en op een leuke manier met elkaar om gaan).

Het lesgeven aan de groepen op Overstag is geweldig. Het geeft een ’goed’ gevoel als je een lach op iemands gezicht ziet wanneer hij/zij snapt wat je hem hebt geleerd of als hij/zij een succeservaring beleeft. Een docent kan een leerling ook laten voelen dat hij iets kan en er toe doet. Zeker bij deze groep is alleen lesstof overbrengen niet aan de orde, het leren met elkaar iets te bereiken moet namelijk tussen de jongeren gebeuren.

Wat doen we bij gym?

We beginnen de les meestal met een warming-up, daarna volgen het kerndeel en een slotspel. In de activiteiten breng je elke les variatie aan, zodat de lessen uitdagend blijven en de leerlingen blijven leren. We doen van alles… van voetbal tot trampolinespringen of badmintonnen. Bij dit alles hoort natuurlijk ook een dosis humor en gezelligheid.

Ik hoop dat we dit jaar op deze voet kunnen doorgaan…

Dhr. F. van der Vliet

“Het leren, met elkaar iets te bereiken, moet tussen de jongeren gebeuren.”

 

Leiding geven aan de bovenschoolse voorziening Overstag is fantastisch om te doen. Per jaar zien we  zo’n zestig leerlingen waarmee we samen op weg gaan richting terugkeer naar de eigen school of naar een andere passende onderwijsplek. We werken daarin op een prettige en constructieve wijze samen met de ouders, de school, leerplicht, hulpverleners zoals het CJG en met het zorgloket van het SamenWerkingsVerband. De wijze van zorg bieden en de gedrevenheid van mijn collega’s maken dat ik echt trots ben op ons team. Fijn ook om te merken dat de scholen aangeven dat Overstag een onmisbare schakel is in de zorg voor leerlingen. Allerbelangrijkste blijft uiteraard dat leerlingen op Overstag een veilige en gestructureerde schoolomgeving ervaren waarin ze weer kunnen groeien. Het werk op Overstag is niet altijd even makkelijk, maar geeft wel heel veel voldoening. Ik doe het met plezier.

Dhr. W.J. den Ouden

Adres:

Overstag
Ronde Erf 6
3902 CZ Veenendaal
E-mail: info@overstagveenendaal.nl

Telefoon:
0318-751054 kantoor
0318-751217 lokaal

logo-home-e1420540346157