Aanmelden


Aanmeldprocedure

 

Aanmelden voor een zorgarrangement Overstag gaat via de zorgcoördinator van de ‘eigen’ school. Ouders of verzorgers kunnen dus niet rechtstreeks aanmelden.

Een leerling die in aanmerking komt voor het zorgarrangement Overstag wordt meestal eerst besproken in het zorgteam (ZT) of het zorgadviesteam (ZAT) van de school. Als blijkt dat de zorg binnen de school niet toereikend is, kan men kiezen voor plaatsing op Overstag. Dit wordt vervolgens met de ouders en/of verzorgers besproken.

Als ouders en school het besluit genomen hebben om de leerling aan te melden op Overstag, vullen zij het Aanvraagformulier Ouders in. Het ondertekende formulier wordt dan samen met het dossier van de leerling door de zorgcoördinator ingediend bij de Commissie Toewijzing en Plaatsing van het samenwerkingsverband. Deze commissie beoordeelt of de leerling toelaatbaar is op Overstag.

Zodra de aanvraag toegekend is, maakt de coördinator van Overstag met de ouders en/of verzorgers en de leerling een afspraak voor een intakegesprek. Namens Overstag nemen de coördinator, de psycholoog en een contactpersoon van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) deel aan dit gesprek. Soms is er ook iemand van de ‘eigen’ school of een bij de leerling betrokken professionele hulpverlener bij dit gesprek aanwezig.

Na ondertekening van het contract waarin doelstellingen en afspraken vastgelegd worden, is de leerling geplaatst. Meestal kan er de volgende lesdag gestart worden. De contactpersoon van het CJG legt na plaatsing een huisbezoek af.